Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - informujemy, że:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klub Dziecięcy, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna (klub), zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dr. n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny, e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

3.
Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów opiekuńczych klubu oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, a także publikacji o nich informacji.

4.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO oraz inne akty prawne.

5.
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.

6.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych klubu. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a.
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c.
wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
d.
przenoszenia danych osobowych;
e.
otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f.
wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);
g.
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.
W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia opuszczenia klubu.

Pliki cookies

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne publikujemy wymagane prawem informacje dotyczące stosowanych przez Klub Dziecięcy w Skwierzynie plików cookies (tzw. ciasteczek) zapisywanych na urządzeniach Użytkowników naszej strony internetowej.

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartphone itp.). Plik taki zawiera nazwę przechowywanej informacji oraz jej wartość. W ciasteczku znajdują się również adres strony internetowej, z którą to ciasteczko jest związane oraz czas jego ważności.

Klub Dziecięcy w Skwierzynie używa na swojej stronie internetowej technologii ciasteczek, aby dopasować wyświetlanie treści stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz w celach statystycznych. Poza tym ciasteczka stosowane są również do utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

Ciasteczka nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika czy ustalania jego tożsamości. Informacje w nich zawarte w szczególności nie zawierają żadnych danych osobowych dotyczących Użytkownika.

Przeglądarki internetowe pozwalają określić sposób postępowania z ciasteczkiem wysyłanym do urządzenia Użytkownika. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można zablokować ciasteczka. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na brak prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację ciasteczek stosowanych przez Klub dziecięcy w Skwierzynie.

Inne informacje

Korzystanie ze strony internetowej klubikskwierzyna.pl oznacza akceptację postanowień niniejszej polityki prywatności.

Nasz Klub Dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności oraz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku zmiany niniejszej polityki Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.

Klub Dziecięcy nr 1
Klub Dziecięcy nr 2

ul. Mickiewicza 26
66-440 Skwierzyna

tel. 669 090 499

klubdzieciecy@skwierzyna.pl


Copyright © Klub Dziecięcy Skwierzyna 2020 - 2024
Projekt i wykonanie - wkudlin